Programy nauczania

Praca wychowawczo -  dydaktyczna w naszym przedszkolu planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

Programy obowiązujęce w roku szkolnym 2018/2019:

  •  „Od zabawy do nauki : program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki „ autorstwa  Doroty Kucharskiej, Anny Pawłowskiej-Niedbała, Doroty Sikora-Banasik, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos
  • Adaptacyjny dla dzieci najmłodszych - opracowany przez Alinę Szendzielorz i Magdalenę Skiba 

 

grupa IV – 6-latki

Innowacja - "Cztery żywioły - woda, powietrze, ziemia, ogień - badanie tajemnic świat" - opracowana przez Ewę Dziemba i Grażynę Krzyś

grupa III – 5-latki, grupa II - 4-latki, grupa V - 3,4-latki

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej "Akademia Aquafresh", którego głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci.

grupa I – 3-latki

„Zdrowy ząbek” – program profilaktyki i higieny jamy ustnej wśród dzieci młodszych – opracowany przez Alinę Szendzielorz, Ewę Helman i Magdalenę Skiba

 

Nauczycielki samodzielnie podejmują decyzję w sprawie kolejności realizacji treści nauczania, proporcji czasu przeznaczonego na zapoznanie wychowanków z treściami oraz poszerzenia treści wskazanych w podstawie programowej. Mają swobodę stosowania takich metod nauczania, jakie uważają za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne. Podjęcie decyzji podpowiada wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

  • Data aktualizacji: 2019-07-07 15:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 473 944