Programy nauczania

Praca wychowawczo -  dydaktyczna w naszym przedszkolu planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

Programy obowiązujęce w roku szkolnym 2019/2020:

  •  „Od zabawy do nauki : program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki autorstwa  Doroty Kucharskiej, Anny Pawłowskiej-Niedbała, Doroty Sikora-Banasik, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos

  • Adaptacyjny dla dzieci najmłodszych - opracowany przez Alinę Szendzielorz i Magdalenę Skiba

  • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - MAC Edukacja 

grupa V -5-latki, grupa IV - 6-latki,  grupa III – 5-latki 

„Czyste powietrze wokół nas" - Program Edukacyjny dla przedszkolaków 

grupa I – 3-latki

„Zdrowy ząbek” – program profilaktyki i higieny jamy ustnej wśród dzieci młodszych – opracowany przez Alinę Szendzielorz, Ewę Helman i Magdalenę Skiba

grupa IV -6-latki

„Zdrowo jem, więcej wiem”  program edukacyjny fundacji BOŚ

Nauczycielki samodzielnie podejmują decyzję w sprawie kolejności realizacji treści nauczania, proporcji czasu przeznaczonego na zapoznanie wychowanków z treściami oraz poszerzenia treści wskazanych w podstawie programowej. Mają swobodę stosowania takich metod nauczania, jakie uważają za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne. Podjęcie decyzji podpowiada wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

  • Data aktualizacji: 2020-07-13 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 602 096