Inne zajęcia

Oferta przedszkola wzbogacona jest o zajęcia:

Rytmika

grupa I  - poniedziałek 7:45 – 8:00

grupa II -  środa 14:15 – 14:45

grupa III - piątek 13:00 – 13:30

grupa IV - wtorek 13:00 – 13:30

grupa V - piątek 14:15 – 14:45


W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są zajęcia:

  •  logopedyczne

W zajęciach logopedycznych biorą udział dzieci u których stwierdzono jakiekolwiek zaburzenia mowy.

Zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej prowadzone są przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych.

  •  terapii pedagogicznej

Zajęcia prowadzone są indywidualnie przez specjalistów.

  • zajęcia stymulacyjno - wspomagające

prowadzone są przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych podczas bieżącej pracy.

  • z dziećmi uzdolnionymi

zajęcia z dziećmi uzdolnionymi prowadzone są przez nauczycieli podczas realizacji podstawy programowej oraz poza nią.

     Religia

Przedszkole organizuje na życzenie rodziców naukę religii zgodnie z deklarowanym wyznaniem.

Zajęcia z religii odbywają się po godzinach realizacji podstawy programowej.

grupa III - wtorek 14:30 – 15:00

grupa IV - wtorek 14:00 – 14:30

 

  • Data aktualizacji: 2019-07-07 15:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 473 926