Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach 27.04.2022 – 28.04.2022

proszeni są o podpisanie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego nr 4 w Ozimku

w sekretariacie placówki w godz. 7:30 – 15:30

lub elektronicznie logując się do systemu NABÓR.

Brak potwierdzenia woli równoznaczny jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2022/2023.

Lista dzieci przyjętych będzie wywieszona w dniu 29.04.2022 o godz. 12:00.

Załączniki:
 do góry