Innowacja

Innowacja  programowo - metodyczna autorstwa Ewy Dziemby i Grażyny Krzyś:

„Cztery żywioły: ziemia, woda, powietrze, ogień – badanie tajemnic świata” 

realizowana w grupie 6-latków.

Program zatwierdzony przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

Innowacja dotyczy wybranych zajęć edukacyjnych realizowanych w ramach podstawy programowej poszerzając je o zabawy badawcze.

Przeprowadzona będzie w trzech etapach:

I – etap „ Zabawy badawcze” – od 04.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

II – etap „Zabawy badawcze i doświadczenia” – od 01.09.2016r. do 30.06.2017r. 

III – etap „ Doświadczenia i eksperymenty” – od 03.09.2018r. do 30.04.2019r.

Założeniem innowacji jest rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającego świata, wdrożenie do odważnego podejmowania działań, które rozbudzą w nich twórczą, kreatywną i badawczą postawę. Podstawową formą działalności będzie odkrywanie przez zabawę uczącą prowadzenia obserwacji, zadawania pytań i wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów.

Zaplanowane działania dostosowane są do możliwości i potrzeb dzieci w różnym wieku od 3-latka do 6-latka. Obejmują cztery żywioły: ziemię, wodę, powietrze, ogień.

Prowadzące innowację: Ewa Dziemba i Grażyna Krzyś.

  • Data aktualizacji: 2019-07-07 15:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 473 943