DYŻUR WAKACYJNY 2019

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W GMINIE OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 

Rodziców chcących skorzystać z opieki przedszkolnej dla dziecka w okresie wakacji letnich (lipiec - sierpień 2019), informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr BO.0050.173.2018 Burmistrza Ozimka z dnia 20.12.2018r. przedszkola będą dyżurować następująco:

PP1 Ozimek (ul. Ks. Kałuży) nieczynne całe wakacje        

Oddział przedszkolny przy SP3 (ul. Korczaka) - od 01.07.2019 do 12.07.2019 (10 dni)

PP2 Ozimek (ul. Korczaka) – od 01.07.2019 do 15.07.2019 oraz od 01.08.2019 do 16.08.2019 (11+11=22dni)                                                                    

PP4 Ozimek (ul. Dmowskiego) – od 16.07.2019 do 31.07.2019 (12 dni)                                                                                  

PP3 Dylaki, PP5 Krasiejów i PP6 Szczedrzyk – od 19.08.2019 do 30.08.2019 (10 dni) 

  

Rodzic powinien zgłosić dziecko na dyżur wypełniając ,,Kartę zgłoszenia” + inne dokumenty obowiązkowe i złożyć ją wyłącznie w terminie : 03.06.2019 – 14.06.2019 w wybranym przedszkolu.

W przypadku wyboru kilku przedszkoli – w każdym przedszkolu osobno.                                                                                                                                    

Karta wypełniona nieprawidłowo i z widocznymi brakami - nie będzie przyjęta.                                                                                                                         

Ilość miejsc – ograniczona (PP4 - 115).

W przypadku większej liczby dzieci chętnych niż jest miejsc w danym przedszkolu , o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą:     

- oświadczenie obojga rodziców o zatrudnieniu

- kolejność zgłoszeń.                                                                                                                                                                                                         

Lista dzieci przyjętych na dyżur zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 19.06.2019 r. o godz.13.00. (środa).

                                                                                                                                

Kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny oraz dokumenty RODO i wzór oświadczenia o zatrudnieniu do PP4 w Ozimku są zamieszczone w linkach poniżej.                                                                                            

  • Data aktualizacji: 2020-04-06 11:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 553 238