W związku z realizacją innowacji "Poznajemy las z Leśnym Skrzatem", dzieci brału udział w zajęciach pt. "Na tropie czystego powietrza". Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci zrozumiały, czym jest powietrze, jak ważne jest dla ludzi i zwierząt. Dzięki zabawom badawczym, samodzielnie znalazły odpowiedzi na pytania:

Czym jest wiatr?

Czy powietrze można zamknąć?

Jaki kolor ma powietrze?

Jaki zapach?

Jaki kształy?

Przedszkolaki miały również możliwość zapoznania się ze źródłami zanieczyszczeń powietrza dzięki prezentacji filmu edukacyjnego pt. "Zanieczyszczone powietrze". 

Na zakończenie dzieci otrzymały "Informator strażnika czystego powietrza", w którym rozwiązywały zadania związane z dzisiejszym tematem.

Pamiętajmy "Nikt nie jest zbyt młody, aby działać na rzecz przyrody"

Galeria
 do góry