Przedszkole Publiczne nr4 w Ozimku

e-mail:
www: pp4.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-19 17:31:03

Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodniczący - Filipek Grzegorz

Zastępca Przewodniczącego - Teper Bartosz

Sekretarz - Giemza Justyna

Skarbnik -  Pogorzelska Hanna

SKŁAD " TRÓJEK GRUPOWYCH"

GRUPA I:

GRUPA II:

GRUPA III

GRUPA IV:

GRUPA V :