1. Dyrektor przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna - 7 nauczycieli w 5 oddziałach.

3. Rada Rodziców - przedstawiciel każdego oddziału.

4. Personel administracji i obsługi.

5. Logopeda.

 do góry