Drodzy Rodzice, w załącznikach znajdują się istotne informacje dotyczące procesu rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Zwracamy uwagę na dwa ważne dla Państwa okresy:

21-27.03.2024 r Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

04- 10.04.2024 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków

                        i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Załączniki:
 do góry