FOTORELACJE Z DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NASZE GRUPY

Innowacje
Innowacje

PIĘĆ ZMYSŁÓW MAM-zabawy sensoryczne dla przedszkolaka”-

innowacja pedagogiczna autorstwa
Nikoli Krok realizowana w grupie I

 

Innowacji wprowadzona w grupie I pozwala dzieciom na swobodne doświadczanie, eksperymentowanie , tworzenie oraz rozbudzanie kreatywności. Dając dzieciom czas na działanie, manipulację oraz dostarczając różnorodnych bodźców wspomagających integrację zmysłów, przyczyniamy się do harmonijnego rozwoju dzieci. W trakcie zajęć dzieci  doświadczają ciekawych zjawisk poprzez łączenie produktów/przedmiotów o różnej fakturze, mieszanie ich, przesypywanie. Działania te mają także właściwości terapeutyczne: odprężają, rozładowują napięcie emocjonalne i mięśniowe.

  Efekty wdrożenia innowacji:

  • lepszy rozwój psychoruchowy dzieci,

  • poprawa koncentracji u dzieci,

  • usprawnienie funkcji integracji sensorycznej ,

  • podniesienie poziomu jakości pracy przedszkola,

  • rozwój bazy dydaktycznej oraz metod i form pracy,

  • zwiększenie zadowolenia rodziców i wychowanków,

  • promowanie przedszkola w środowisku lokalnym,

  • poszerzenie oferty edukacyjnej.

 

Wszelkie informacje i działania dotyczące innowacji będą znajdować się w zakładce
"Nasze grupy -  Innowacja w grupie I.

OPIS INNOWACJ

 

 do góry