FOTORELACJE Z DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE NASZE GRUPY

Innowacje
Innowacje

„POZNAJEMY LAS Z LEŚNYM SKRZATEM” –

INNOWACJA PEDAGOGICZNA AUTORSTWA EWY HELMAN

 Założeniem innowacji realizowanej w II semestrze jest stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania środowiska przyrodniczo-społecznego i poprzez ciekawe formy i metody pracy. Aby zachęcić dzieci do zainteresowania się najbliższym otoczeniem i uwrażliwić je na piękno, i bogactwo przyrody wykorzystano w realizacji zadań programowych motyw skrzatów i krasnali jako przyjaciół ludzi i otaczającego nas środowiska. Elementy baśniowe pozwolą wzmocnić i utrzymać atrakcyjność zaplanowanych działań oraz poznać i poszerzyć wiedzę nt. tych pożytecznych stworzeń.

 

Efekty wdrożenia innowacji:

 

 • zdobycie wiedzy na temat skrzatów na podstawie książki Wila Huygena pt. „Skrzaty”, oraz innych popularnych pozycji bajkowych o skrzatach i krasnalach

 • zainteresowanie i rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, dostrzeganie jej piękna i bogactwa,

 • ukształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt i roślin,

 • zdobycie różnorodnej wiedzy o środowisku przyrodniczym i uświadomienie zagrożeń jakie niesie dla niego rozwój współczesnej cywilizacji,

 • poznanie praktycznych sposobów ochrony przyrody,

 • wyzwolenie u dzieci ich możliwości i zdolności obserwowania, analizowania, tworzenia, wysuwania hipotez, wnioskowania, eksperymentowania, prowadzenia prostych doświadczeń,

 • wykorzystanie wiedzy w praktycznym działaniu,

 • podejmowanie działań plastyczno-konstrukcyjnych o tematyce przyrodniczej,

 • budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród rodziców jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków,

 • tworzenie więzi z rodzinnym regionem,

 • propagowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym,

 • poszerzenie oferty edukacyjnej placówki.

 

 do góry