Nasze przedszkole realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.Logo programu 

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań dzieci poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. W ramach realizacji programu nasze przedszkole otrzymało rządowe wsparcie w formie dotacji w kwocie 3.000 zł  na zakup książek. Wkład własny przedszkola wyniósł 750 zł. – przeznaczony na organizację wydarzeń promujących czytelnictwo

W ramach programu czytelniczego ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, gościł u nas Pan Bartosz Rokosz konsultant wydawnictwa Mac. Pan Bartosz przeczytał dzieciom książkę "Gdy Pola się zgubi" dzięki której poznaliśmy przygody bohaterki, która wciąż się gubi. Jednak zachowując zasady kodeksu dla zagubialskich, wychodzi cało z kłopotów.

Dziękujemy Panu Bartoszowi za miło spędzony czas

Galeria
 do góry