29 maja 2024 w naszym przedszkolu miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, w którym uczestniczyła cała społeczność przedszkolna oraz zaproszeni szczególni goście.

Swoją obecnością zaszczyciły nas Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ozimku, Pani Małgorzata Wronowska oraz Pani bibliotekarka - Grażyna Świercz.

Celem tej wyjątkowej uroczystości było wyrażenie wdzięczności  i podziękowanie gościom za miłą i owocną współpracę pomiędzy szkołą a przedszkolem. Nasze spotkanie uświetnił występ dzieci z grupy IV, które przedstawiły rewelacyjną inscenizację „Wyprawa do Książkolandii”, przygotowany pod kierunkiem wychowawcy Ewy Helman.

W pięknej scenerii rodem z powieści przygodowej o piratach starszaki zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne, taneczne i instrumentalne. Zabawna historia dobrych piratów, fantastycznie zagrana przez małych aktorów miała zachęcić dzieci do częstego sięgania po książki, szanowania ich i traktowania jak dobrego przyjaciela.

Przedstawienie to było w szczególności dedykowane naszym gościom. W głównej mierze Pani Grażynie Świercz, która potrafiła rozbudzić w dzieciach zamiłowanie do książek, podczas ciekawych zajęć bibliotecznych i czytelniczych. Dlatego też, punktem kulminacyjnym naszej uroczystości było podziękowanie zaproszonym gościom za całoroczną współpracę.

W imieniu przedszkolaków i Grona Pedagogicznego Pani Dyrektor Ewa Dziemba wręczyła Dyplom podziękowania Pani Małgorzacie Wronowskiej za owocną współpracę, okazaną przychylność i życzliwość oraz aktywne zaangażowanie się w działania podejmowane w ramach realizacji ciekawych spotkań czytelniczych i edukacyjnych oraz Dyplom Przyjaciela Przedszkola Pani Grażynie Świercz za przeprowadzenie wśród przedszkolaków cyklu interesujących spotkań czytelniczych. Spełnianie misji upowszechniania czytelnictwa, kultury słowa oraz rozwijanie u dzieci pasji do literatury.

 

Chcemy również podziękować Pani Dyrektor Małgorzacie Wronowskiej za otwartość na pomysły i umożliwianie współorganizacji zajęć edukacyjnmych i czytelniczych, które mają szczególne znaczenie dla dzieci 6-letnich. Zajęcia te pozwalają na tworzenie pozytywnych i serdecznych relacji pomiędzy uczniami i przedszkolakami, jak również budują wsród kandydatów na uczniów przyjazne skojarzenia ze szkołą.

Pani Grażynie Świercz dziękujemy za kreatywność i pomysłowość w promowaniu czytelnictwa wród najmłodszych. Wyrażamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym również w ramach stałej współpracy zrealizujemy wiele ciekawych, wysokiej jakości edukacyjnej zajęć i spotkań.

 

Ewa Helman

 

Galeria
 do góry