Przedszkole Publiczne nr 4 istnieje od 1958 roku.

Położone jest w zacisznym miejscu, na jednym z ozimskich osiedli mieszkaniowych. Mieści się w wolnostojącym funkcjonalnym dwukondygnacyjnym budynku wybudowanym dla potrzeb placówki przedszkolnej.

Posiada dobre warunki dla pobytu dzieci oraz pracy personelu pedagogicznego i administracyjno obsługowego. W przyziemiu przedszkola znajduje się wyremontowane zaplecze kuchenne.

Na parterze przedszkola zlokalizowane są szatnie dziecięce, dwie duże sale zajęć, z łazienkami dla dzieci oraz miejscem do odpoczynku, pomieszczenia administracyjne.

Na pierwszym piętrze mieszczą się trzy sale zajęć dla dzieci, zmywalnia, pokój logopedy, biblioteka, łazienka dla personelu.

Wokół przedszkola znajduje się duży ogrodzony plac zabaw dla dzieci, który jesienią 2009 r. został częściowo zmodernizowany przy współpracy rodziców. Do przedszkola może uczęszczać 115 dzieci. Nasze dzieci podzielone są na cztery grupy wiekowe. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji dużą i kolorową salę do zajęć i zabaw.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-16:00, w tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność oraz środki czystości.

Personel pomocniczy bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki, dba o przygotowanie i wydawanie posiłków oraz wykonuje prace porządkowe i naprawcze.

 do góry