Praca wychowawczo -  dydaktyczna w naszym przedszkolu planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

Programy obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023:

  • Drużyna marzeń” – program wychowania przedszkolnego Wydawnictwa WSIP Jolanty Wasilewskiej
  • Adaptacyjny dla dzieci najmłodszych - opracowany przez Alinę Szendzielorz i Magdalenę Skiba

Dodatkowe programy realizowane w przedszkolu:

  • Kubusiowi przyjaciele natury
  • Mały Miś w świecie wielkiej literatury
  • Zdrowo i sportowo
  • Z darami natury świat nie jest ponury
  • Dotknij, poczuj, zobacz
  • Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy
 do góry