Oferta przedszkola wzbogacona jest o:

  • naukę języka angielskiego 
  • rytmikę

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są zajęcia:

  •  logopedyczne

W zajęciach logopedycznych biorą udział dzieci u których stwierdzono jakiekolwiek zaburzenia mowy.

Zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej prowadzone są przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych.

  •  terapii pedagogicznej

Zajęcia prowadzone są indywidualnie przez specjalistów.

  • zajęcia stymulacyjno - wspomagające

prowadzone są przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych podczas bieżącej pracy.

  • z dziećmi uzdolnionymi

zajęcia z dziećmi uzdolnionymi prowadzone są przez nauczycieli podczas realizacji podstawy programowej oraz poza nią.

     Religia

Przedszkole organizuje na życzenie rodziców naukę religii zgodnie z deklarowanym wyznaniem.

Zajęcia z religii odbywają się po godzinach realizacji podstawy programowej.

 do góry